В проведените консултации са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции не бе постигнато съгласие по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Враца.

Предвид на това, Централната избирателна комисия назначи служебно Общинска избирателна комисия в община Враца, в състав от 11 членове.

Председател - Мария Петрова Попова, зам.председатели Георги Иванов Петров,Марина Маринова Мишева, Маргарит Марков Маждраков и Дияна Валериева Митева.

Секретар - Красимир Крумов Колев и членове - Ирена Иванова Николова Цветомила Димитрова Маринова Галин Христов Николов, Ивелина Милова Матина и Иво Петров Францов

Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 9 септември 2023 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.