© БНР

Високотехнологичното оборудване ще доведе до осигуряване на модерна материална база и предоставяне на иновативно образование и обучение за професиите в училището, допълни директорът:

"Включва изключително нови дигитали и геодезически инструменти, включва строителна техника, с каквато до този момент училището не разполагаше, а с оглед на това, че всъщност строителният сектор, като реализиране на дейности има сезонност, това затрудняваше практическото обучение на учениците. Ще има и демо зала."

Центърът за високи постижения ще бъде изграден на мястото на стария кухненски блок. Ще бъде на два етажа и ще има визията на немските центрове, каза още Красимира Каменова:

"Той да се превърне в център за обучение на лица над 16 години, т.е. лица, които искат повишаване на квалификацията си или преквалификация."

Центърът в строителната гимназия в Монтана ще си сътрудничи с университети, изследователски институции и бизнеса.

Проектът се финансира с близо 3.5 мил. лв. от Националния план за възстановяване и устойчивост. Той трябва да бъде изграден до средата на 2026 година. /БНР