На символичната първа копка присъстваха заместник-кметът на общината Сашо Илиев, арх. Пламен Трифонов - представител на консорциума изпълнител на строително-монтажните работи и инж. Борис Рафаилов - управител на фирмата, която ще отговаря за строителния надзор.

Трите градски улици ще бъдат реконструирани и рехабилитирани с безвъзмездна финансова помощ, отпусната на Община Мездра по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Бюджетът на проекта е на обща стойност малко над 1 950 000 лв. (без ДДС). Около 1 660 000 лв. от тях са европейско съфинансиране чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, а останалите към 290 000 лв. са национално съфинансиране.

Ремонтът на трите улици трябва да бъде завършен за 249 календарни дни, т. е. до края на месец март догодина. Крайният срок за изпълнение на проекта пък е 36 месеца - до 20 ноември 2020 г.