Локалната система за оповестяване във Враца е изградена по проект от „ДМВ“ ЕООД и се намира в обект Петролна база в града. Тестването на системата включва акустични сигнали и гласови съобщения, които ще се излъчват в района на Промишлената зона във Враца, както и в близката вилна зона.