След регионалните тестове, на 29 ноември ще бъде проведен и национален на територията на цялата страна. Целта е да се провери как функционира системата и населението да придобие представа за съобщенията, получени на мобилните устройства. BG-ALERT ще бъде използвана за предоставяне на информация на населението в случай на опасност от възникване или при възникнало бедствие или извънредна ситуация, които застрашават живота, здравето и/или имуществото на хората и се изисква предприемане на спешни ответни действия. Системата ще дава възможност и за разпространение на съобщения за човек в неизвестност, както и за изпращане на информационни или тестови съобщения.

Разработен е и публичен информационен сайт www.bg-alert.bg, където ще се визуализират изпратените съобщения от системата BG-ALERT.