"Техкерамик - М" ООД е създадено като самостоятелен завод през 1984 г., а от 1999 г. е 100% частна собственост. Дружеството е с предмет на дейност: разработване, производство и продажба на изделия от техническа керамика, в т. ч. за металолеенето, машиностроенето, електротехниката, химическата, циментовата и текстилната индустрии.
Компанията е единственият производител в България на филтри и леякови тръби за металолеене, носачи, тръби, панели за изграждане на пещи.
Сертифицирана е по ISO 9001:2008.