Във връзка с това от 12 февруари, е създадена и осигурена патрулираща общинска охрана. За целта е предоставен високопроходим автомобил, който ще следи за обществения ред в часовете от 19:00 до 7:00 часа сутринта.

От общинското ръководство са взети мерки в рамките на броени дни да се постави всеобхватно видеонаблюдение и ротационна термокамера за ранно предизвестяване при наличие на пожари.

Открит е и телефон, на който гражданите могат да подават сигнали за подозрителни лица и действия.

Предприетите от Общината мерки ще съдействат за гарантиране спокойствието и сигурността на жителите на кметство Търнак.