На следващия ден, 31 май, от 10:00 часа в Общинския социален комплекс за работа с деца ще стартира инициатива по случай Световния ден за борба с тютюнопушенето. Организатори отново са Общинският съвет по наркотичните вещества, Превантивно-информационния център към него и здравният медиатор в отдел "Здравеопазване и социални дейности” към Община Враца.

На присъстващите ще бъде разяснено, че повече от 4 000 химични вещества се съдържат в тютюневия дим. Много от тях са токсични, други са радиоактивни, а над 40 причиняват рак. Причината за това е високата температура, до 900 C, която се развива в димящия край на цигарата при вдишване. Около 85% от тютюневия дим в затворено помещение се дължи на страничен димен поток. В него се съдържа два пъти повече никотин, пет пъти повече въглероден оксид, три пъти повече канцерогена безпирен.

По време на събитието 11 младежи от ромски произход, обучаващи се по проект "Подкрепа за включване в пазара на труда на неактивни млади хора от Община Враца”, ще засадят дръвчета явор, чинар и цъфтящи храсти.

С тази инициатива организаторите отправят апел към младите хора да се включат в обществено полезна дейност с лице към природата и за ограничаване употребата на тютюневи изделия.