Съветниците от ГЕРБ настояват на първото заседание на Общински съвет - Враца, редовно или извънредно, кметът Каменов да осигури присъствието на управителя на "БКС - Враца" ЕООД, който да докладва за създадената от него организация за зимното снегопочистване в периода 5 - 8 януари 2017 г. Съветниците от ГЕРБ искат и отчет от Момчил Младенов за използваната техника, количествата и стойността на вложените материали и консумативи в посочения период.

"Факт е, че републиканската пътна мрежа в областта и основните пътни артерии са в добро състояние, а гр. Враца за пореден път е в зимен капан с лошо почистени, заледени улици и тротоари, като гражданите изпитват огромни затруднения с придвижването вследствие на неадекватните действия на изпълнителя. Недопустимо е да се пилеят парите от данъци и такси на врачани неефективно и безрезултатно. С отговорност към гражданите на община Враца Ви уведомяваме, че като общински съветници от групата на ПП ГЕРБ в Общински съвет - Враца, който е принципал на общинското търговско дружество "БКС - Враца” ЕООД, ще предприемем действия по оттегляне овластяването на управителя на дружеството”, пишат недоволните 13 местни сенатори, които са сложили парафите си под депешата до градоначалника.

Ето пък какво написа Момчил Младенов в своя профил във facebook: "В момента, 07.01.2017 г. съм на работа. Вече повече от 48 часа. Научих за декларация на общински съветници от ГЕРБ. Въртя телефони на всеки от подписалите декларацията. Никой не отговаря. Публично каня тези господа да огледаме района, обработен от БКС. Чакам в базата на адрес: Враца, ул."Илинден" 6". До този момент никой от 13-те възмутени съветници не се е отзовал на поканата.