Българските гражданите ще могат да подават заявления за гласуване зад граница до 7 март - 24:00 ч. българско време.

В електронния документ избирателите трябва да попълнят трите си имена, ЕГН, номер на документ за самоличност, постоянен адрес по лична карта, както и адрес за пребиваване и имейл за контакт. Също така те трябва да посочат държавата и мястото, където желаят да упражнят правото си на глас.

От ЦИК припомнят, че заявленията служат за образуване на избирателни секции извън страната при подадени не по-малко от 40 заявления за конкретно място и определяне броя на секциите във всяко място.


Източник:.dnes.bg