С рисунки и презентации в инициативата се включиха общо 12 участници от различни възрастови групи и училища от гр. Враца.

Победител в конкурса в категория рисунка, изобразяваща „Природата на Врачански балкан“ - Природен парк по смисъла на Закона за защитените територии /ЗЗТ/ и защитена зона съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ по двете директиви на ЕС, e:

Кристияна Веселинова, на 9 г, от НУ „Св. Софроний Врачански“, гр. Враца

Победител в конкурса за най-добра презентация на тема „Биоразнообразието в защитените зони – защо е важно“, е:

Лусия Банова, 8-ми клас в СУ „Христо Ботев“, гр. Враца

Всеки от участниците в конкурса ще получи грамота, както и специални награди от РИОСВ-Враца, които ще бъдат връчени на 27 май от 14:00 ч. в сградата на регионалната инспекция на адрес: ул. „Екзарх Йосиф“ № 81, гр. Враца /срещу автогарата/.