В първата категория – „Инвестиция в подобряването на работната среда с цел опазване живота, здравето и работоспособността на работниците и служителите“, призът бе присъден на СТИВ ЕООД - Враца. Фирмата се занимава с интериорен дизайн, проектиране и производство на мебели. С проект за над 40 000 лв. фирмата разработва проектно предложение, чиято основна цел е да допринесе за подобряване условията на труд за своите 15 работници, като средство за постигане на по-висока мотивация и производителност на труда. Проектното предложение е одобрено от Фонд „Условия на труд“, които отпускат 13 127 лв. Влагайки голяма част собствен финансов ресурс, СТИВ ЕООД извършва строително-ремонтни дейности и подобрява битовите условия, електробезопастността и осветеността в производствения цех и подобрява условията на труд по отношение на средата.

ТЕКЛАС - БЪЛГАРИЯ ЕАД, завод/производство в гр. Враца е работодателят, спечелил годишната награда във втората категория – „Обучение на персонала, вкл. мотивационно, за познаване и спазване на здравословните и безопасни условия на труд“.

Дружествата на ТЕКЛАС са специализирани в производството на каучукови, пластмасови и метални съединения / от различни продуктови групи/ за горивните, охладителните и спирачни системи за всички световно известни автомобилни компании. В това число и техните най-нови електрически и хибридни модел. Теклас е сертифициран по ISO 45001 /Система за управление на здравето и безопасността на работното място/ и ISO 14001 / международният стандарт за управление на околната среда/. Мениджърите, служителите и работниците се запознават с професионалното здраве и безопасност, убедени, че съгласието и следването на Сертификатите увеличава производителността на предприятието, конкурентоспособността и репутацията на пазара.

„Въведена иновация в подобряването на условията на труд“ е категорията, в която годишната награда ще получи „Чех Пласт“ ООД.

"Чех Пласт" ООД, е сертифициран производител и оторизиран Rehau партньор. Чех-Пласт предлага производство и монтаж на алуминиева дограма, немска PVC дограма, окачени фасади, вентилируеми фасади с композитен панел ( бонд ), керамика, HPL и фиброцимент, стъклени врати и витрини, зимни градини, слънцезащити, покривни конструкции с плътен поликарбонат. Фирмата е създадена през 2000 г. и се управлява от инж. Димитър Иванов. В предприятието в момента работят 91 специалисти и работници. Фирмата е инвестирала собствени средства в размер приблизително 100 000 лв. за подовото отопление в основния производствен цех. То е безопасно, осигурява топлинен комфорт на работещите, не предизвиква въздушни течения, безшумно е, и е единствената иновация от този род в област Враца към момента

Награждаването ще се състои в Областна администрация – Враца от 11:30 часа на 28 април – Международния ден за безопасност и здраве при работа.