Веднага след церемонията, от 20:30 часа, на откритата сцена пред сградата на Община Враца ще започне концерт на народния изпълнител Илия Луков. Преди това ученици, заели първите места в училищните конкурси "С Ботев в сърцето", ще декламират стихотворения на и за поета революционер.

Участие в концерта ще вземат и танцьори от Представителен танцов състав "Хемус" при Община Враца с художествени ръководители Геновева Спасова и Валери Спасов.