Срещата е организирана от Община Мездра и е свързана с предстоящия план-прием в средните училища. На нея ще бъдат дискутирани въпроси, относно възможностите на учебните заведения в града и общината за професионално образование, пряко насочено към нуждите на местния бизнес.