Сред основните дейности, които се извършват по време на студентската бригада, са изкърпване с асфалт на улици в града и селата и проблемни отсечки от общинската пътна мрежа, полагане на хоризонтална пътна маркировка, облагородяване на зелените площи, производство на тротоарни плочи и градински бордюри, боядисване на детски площадки, почистване на дъждоприемни шахти и канали. Срещу своя труд студентите получават възнаграждение.

От Общинското предприятие "Чистота" се надяват в последния момент да се запишат още младежи за лятната работа, която им предоставя възможност за допълнителни доходи. Подаването на документите става в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Общинската администрация. Студентите трябва да внесат заявление по образец, ксерокопие на студентска книжка, заверена за 2015/2016 г. и лична карта.

В четвъртък (7 юли) от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Мездра ще се проведе традиционната среща на общинското ръководство със студентите, подали документи за участие в бригадата.