По време на катастрофата, мъжът седял в автомобила „Ауди 80“ на седалката до подсъдимата И. Л., която управлявала колата. При процесното ПТП подсъдимата била на възраст 18 години, като свидетелството й за управление на МПС е било издадено по-малко от месец преди катастрофата.

По искане на подсъдимата и нейната защита делото се проведе по реда на съкратеното съдебно следствие – глава 27, чл. 371 т. 2 от НПК. Подсъдимата И. Л. призна изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и се съгласи да не се събират доказателства за тях. При този ред на разглеждане на делото, законът задължава съда да намали наложеното наказание с една трета. Наложеното наказание на И. Л. след редукцията е една година и четири месеца „лишаване от свобода“, чието изпълнение е отложено за срок от три години. Съдът също лиши И. Л. от правото да управлява МПС за срок от две години, считано от влизане на присъдата в законна сила. Подсъдимата ще заплати, както разходите по делото, така също хонорарите на адвокатите, които по време на съдебния процес са били повереници на пострадалите. В това съдебно производство не са били предявени граждански искове.

Мотивите към присъдата ще бъдат изготвени в законоустановения срок.

Присъдата на Врачанския окръжен съд не е окончателна и може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Софийския апелативен съд.