Конкурсът ще се проведе в три раздела – „Поезия”, „Художествена проза” и „Краезнание”. В него право на участие имат всички жители на община Мездра, които са навършили пълнолетие, включително ученици от 11 и 12 клас.

Авторите могат да подадат своите текстове, до 15 април, по пощата, на място в читалището, при секретаря - Моника Петкова или на електронната поща на културното средище.

В трите раздела ще бъде връчена по една парична награда, а всички автори ще получат грамота за участие в конкурса.

Победителите ще бъдат наградени на 21 април.