Създадената кризисна ситуация е предизвикана от нежеланието на общинските съветници от ГЕРБ, АБВ и Народен съюз да подкрепят на последното заседание на Общински съвет - Мездра направеното от кмета предложение за получаване на дългосрочен кредит за погасяване на стари задължения към Министерството на финансите в размер на 1 689 000 лв. "Това е тъжната истина за Бюджет 2019, която всички трябва да преглъщаме", е заявил още Събков.

Ремонти на улици, тротоари, изграждане на екопътеки и други наложителни и градивни предложения на кметовете няма да се случат през 2019-а, но въпреки недостигът на средства, местните данъци и такси няма да се увеличат, предвид тежкото финансово състояние на голяма част от населението.

Събков призова кметовете да се активизират в усилията си да привличат допълнителни средства от инвеститори, да се търсят възможности за продажба на общински имоти - гори, земи и обекти общинска собственост.

Поетите ангажименти за ремонти и благоустрояване на обекти от Инвестиционната програма за 2018 г. и недовършени проекти ще бъдат реализирани със средства от преходния остатък. Общината ще кандидатства за директни средства от Министерския съвет за изкърпване на общински пътища в много тежко състояние като Боденец - Върбешница, Люти дол - Типченица и Върбешница - Горна Кремена.

16 072 384 лв. е проектът за бюджет на Община Мездра за 2019 г. За делегираните от държавата дейности са предвидени 10 074 385 лв. Собствените бюджетни приходи са в размер на 4 597 522 лв., данъчните - 1 117 600 лв, а неданъчните - 3 479 922 лв.

В разходната част на бюджета е предвидено увеличението на минималната работна заплата от 510 на 560 лв. Към този момент няма готовност за актуализиране на заплатите на избираемите длъжности, въпреки че кметовете трябва да получават достойно възнаграждение.

"Поемаме само ангажименти, които можем да изпълним. През настоящата финансова година ще ни бъде изключително трудно, защото трудно се лети без крила... Ще подскачаме, но няма да пълзим!", каза в заключение Събков.