"На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в изпълнение на Постановление №67/ 14.04.2010 г. на Министерския съвет за заплатите в бюджетните организации и дейности, Приложение №5 към чл. 2, т. 4 - таблица на длъжностните наименования, минималните и максималните размери на основните месечни заплати/ Приложение №1 от 01.01.2017 г., и Постановление №316/ 20.12.2017 г., както и неколкократното увеличение на минималната работна заплата през последните 2 години и във връзка с изготвянето на Проектобюджета на Община Мездра за 2018 г., се казва в докладната, Ви молим да бъдат актуализирани основните месечни възнаграждения на кметовете на кметства, като се съобразите с таблицата по-долу и с броя на населението на съответните населени места."

Предложението на вносителите е основните им месечни заплати да бъдат актуализирани, както следва: на кмета на Зверино - 1300 лв., на кмета на Моравица - 1200 лв., на кметовете на Боденец, Долна Кремена и Игнатица - 1100 лв., на кметовете на Брусен, Горна Кремена, Елисейна, Оселна и Типченица - 1000 лв., на кмета на Лик - 900 лв., на кметовете на Върбешница, Дърманци, Крапец, Люти брод, Ребърково и Царевец - 850 лв., на кметовете на Горна Бешовица, Крета, Люти дол и Очин дол - 800 лв., на кметовете на Старо село и Зли дол - по 750 лв., на кметските наместници на Ослен Криводол, Кален, Руска Бела и Цаконица - по 700 лв.

Дали молбата на селските кметове ще бъде удовлетворена ще стане ясно на предстоящата в края на месеца сесия на Общинския съвет, на която ще бъде разгледан Бюджета на Община Мездра за 2018 г.