Станалите вече традиционни седмици на отворени врати по четири пъти годишно имат за цел да се повиши общата информираност по отношение на туберкулозата, да се даде възможност за достъп до здравни услуги на всеки, включително на здравно неосигурени лица, както и да се популяризира здравословния начин на живот.

Глобалният фонд за лечение на туберкулоза, малария и СПИН през 2018 г. приключва 10-годишна програма в България. До 2011 г. фондът финансираше на сто процента дейностите по превенцията и лечението на тези тежки болести. В последните вече повече от пет години финансирането от фонда е на 50%, като останалите средства са грижа на държавата в лицето на Министерството на здравеопазването. За съжаление държавата не изпълнява изрядно и в цялост задълженията си за дофинансиране по програмата. „Парите, които дава МЗ, не покриват цялата издръжка на туберкулозно болните. Ако не е ръководството на нашата болница да дофинансира лечението, ние няма как да се справим”, каза д-р Цветан Петров, който е мениджър и координатор по Програмата в Монтана. Д-р Петров, който вече 44 години работи всеотдайно в тубдиспансера в областната болница, изрази огорчение, че не е получил възнаграждението си от МЗ още за първото тримесечие, но успокои, че болните получават грижи в пълен обем според програмата за лечение, както и че на медицинските сестри парите за първите три месеца вече са изплатени.

До 2030 г. туберкулозата в България трябва да е ликвидирана, предвижда програмата на Глобалния фонд за борба с туберкулоза, малария и СПИН. За да стане това, трябва да бъдат обединени усилията на здравните власти, неправителствените организации и активните граждани за профилактика и своевременно откриване и лечение на болните.

Монтана бележи голям напредък в справянето с болестта, има ясно изразена тенденция на спад в заболеваемостта. За последните 10 години болните са намалели почти двойно – от 43 на 23,3 на 100 000 души. Делът на пациентите в област Монтана се доближават до средната заболеваемост в страната, която за 2016 г. е 21,3 на 100 хиляди жители.

Ако обаче след приключването през 2018 г. на работата на Глобалния фонд в България държавата не осигури необходимите средства, то постигнатите резултати бързо ще се сринат и туберкулозата отново ще настъпи, категоричен е д-р Цветан Петров.