През миналата година са формирани общо 10 двойки, които успешно излюпиха и отгледаха 9 белоглави лешоядчета. Експертите от Дирекцията на Природен парк "Врачански Балкан" и Дружеството за защита на хищните птици се надяват през тази година техния брой да достигне 14.