Априори, всеки ръководител, в случая кметът на общината, има правото сам да избере екипа, с който ще работи. В това няма нищо лошо. Обезпокоително е друго. Начинът, по който става подмяната на кадрите. В редица случаи кметът използва "йезуитския похват" като променя длъжностната характеристика на служителите, поставяйки им нови изисквания за заемане на съответната длъжност в неизпълнимо кратки срокове. Типичен пример за тази порочна практика е Катя Костова - дългогодишен гл. специалист "Деловодство" в Информационния център, която е освободена наскоро след като й е поставено условието да представи в няколкодневен срок диплома за висше образование. Или пък се върти "византийския номер” - променя се щата и се съкращава съответната длъжност. Примерът с освободения заместник-директор на ОбП "Чистота" Божко Александров, също дългогодишен служител в предприятието, е от последните дни.

В други случаи в Общинската администрация се назначават навоизлюпени млади социалистки и кариеристи, "верни на Партията”, за сметка на опитни служители и то със заплати, които са значително по-високи от трудовите възнаграждения на дългогодишните служители. Не един и два пък са нарицателните примери за знайни и незнайни "приоданци" от Враца, Роман, Криводол и къде ли не, изпаднали от "каруцата" на предишните кметове на тези общини и назначени на ръководни длъжности в Община Мездра за сметка на местни специалисти.

А всичко това несъмнено се отразява негативно и демотивиращо върху работата на по-старите общинари, трови атмосферата в Съвета, из коридорите на който вече втора година броди призракът на недоверие и мнителност, на страх за насъщния. "Направиха ни луди!", обобщи под сурдинка наскоро случващото се в Белия дом на Мездра един от врелите и кипели мездренски общинари. В тази връзка не е лошо сегашните властимеющи да си припомнят и друга максима на "вожда на народите”: "Най-ценният капитал - това са хората. Кадрите решават всичко!".

Последствията от тази безогледна кадрова метла са катастрофични:

1. През последните две години в община Мездра не е разкрито нито едно постоянно работно място със съдействието на Общинската администрация. В резултат: общината продължава да се обезлюдява, като все повече млади хора я напускат, защото не могат да си намерят препитание тук и да припознаят Мездра като по-добро място за живеене.

2. През 2016-2017 г. в община Мездра не е реализиран нито един значим инвестиционен проект, ако изключим тези по Националната програма за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради и за саниране на обществени сгради, училища и детски градини, многофамилни и еднофамилни жилищни сгради по ОП "Региони в растеж”, които бяха подготвени от предишните кметски управи. Местният бизнес също е неглижиран при изпълнението на обществени поръчки, които се възлагат предимно на "наши хора" или на външни фирми изпълнители.

3. От престижното четвърто място в България през 2012 г., в момента Община Мездра е на 163-о място от всичките 265 общини у нас в Рейтинг на активната прозрачност 2017, показват резултатите от проучване на Програма "Достъп до информация".

За финал нещо по-оптимистично - както казва великият американски президент Ейбрахам Линкълн: "Можеш да лъжеш целия народ за известно време. Можеш да лъжеш част от народа през цялото време. Но не можеш да лъжеш целия народ през цялото време."

Честит празник на всички бивши и настоящи общинари!

Списък на служителите в Общинска администрация - Мездра, освободени от длъжност, напуснали или пенсионирали се през периода XI.2015- X.2017 г.*

Освободени от длъжност:

1. инж. Николинка Кътовска - кмет на Община Мездра

2. Валентин Вълчев - зам.-кмет на Община Мездра

3. инж. Георги Валентинов - зам.-кмет на Община Мездра

4. Нина Данколова - секретар на Община Мездра

5. Мая Пецинска - гл. експерт "Канцелария и правни дейности"

6. Ирена Коцева - специалист АОН - с. Люти брод

7. Илияна Петкова - специалист АОН - с. Старо село

8. Камелия Кардашева - специалист АОН - с. Руска Бела

9. Наталия Георгиева - специалист АОН - с. Зли дол и s. Очин дол

10. Елена Прокопиева - специалист АОН - с. Типченица

11. Нели Минева - уредник в Археологически комплекс "Калето”

12. Тодор Христов - гл. експерт "Сигурност, ОМП, ЗН и БД”

13. Нелка Илиевска - гл. специалист "Общинска собственост и жилищен фонд”

14. Светлин Попов - ст. специалист "Земи и гори”

15. Недка Гергова - ст. експерт "Търговска дейност, туризъм и контрол”

16. Красимир Йончев - дежурен в Общински съвет за сигурност

17. Румяна Дамянова - директор на Дирекция "Обща администрация”

18. Диана Павлова - началник на отдел "Градоустройство, строителен контрол и общeствени поръчки"

19. Иван Василев - шофьор, ст. специалист "Автопарк"

20. Катя Костова - гл. специалист "Деловодство” в Информационния център

21. Божко Александров - заместник-директор на ОбП "Чистота”

22-24 Поддръжка ОМП - 3-ма служители

Напуснали:

1. Мирослав Гетов - ст. експерт "Медийно обслужване и връзки с обществеността”

2. Петя Драганова - ст. експерт "Местни данъци и такси”

3. Галя Цветанова - директор на ДДМУИ "Вяра, Надежда и Любов”

4. инж. Цветелина Николова - ст. експерт "Градоустройство”

5. Валя Океанова - гл. специалист "Техническо обслужване и строителен контрол”

6. арх. Анета Гергова - главен архитект на Община Мездра

7. Цветелина Дилкова - мл. експерт "Взаимодействие с ОбС - Мездра”

8. Дарина Ватова - ст. специалист ОбС - Мездра

9. инж. Стела Митева - ст. експерт "Устройство на територията”

10. Галина Димитрова - ст. експерт в Информационния център

11. Тошко Стоянов - гл. експерт "Образование“

12. Тодорка Цветкова - вътрешен одитор на Община Мездра

13. Цветелина Стоянова - мл. експерт "Местни данъци и такси", преди това мл. експерт "Стопански дейности“ в Информационния център

14. Божидар Червеняшки - управител на "Мездра-Автотранспорт 2003" и на "Транс-Авто 2015”

15. Мариета Костенска - гл. специалист "Инвеститорски контрол”

Пенсионирани:

1. Катя Рашкова - главен инженер на Община Мездра

2. Росица Сергеева - началник на отдел "Общинска собственост и техническо обслужване”

3. Методи Михов - гл. експерт "Стопански дейности и транспорт”

4. Иванка Велчева - ст. специалист "Местни данъци и такси'

5. Снежана Гешева - ст. експерт ”Човешки ресурси“

6. Красимир Николов - бивш управител на "Мездра-Автотранспорт 2003”, за последно - служител в ОбП "Чистота“

7. Емил Томов - домакин на Община Мездра

* Списъкът е отворен за допълнения и нови попълнения :)