Откриването на полицейския участък в Зверино - 20 септември 2011 г.

С Решение №597/26.05.2011 г. Общинският съвет в Мездра предоставя въпросната сграда за безвъзмездно ползване за срок от 10 години на Областната дирекция на МВР - Враца за нуждите на полицейския пункт в Зверино. През есента на същата година за пръв път в историята на селото отваря врати полицейски участък, който е открит от тогавашния министър на вътрешните работи Цветан Цветанов и оттогава се помещава тук.

Поради започнатия през 2013 г., но недовършен ремонт на предишната сграда на Кметството, от три години то временно е преместено в сградата, която се ползва и от служителите на реда. С промяната на характера на собствеността на недвижимия имот, придобит от Община Мездра през 2007 г., се цели в него да се настани за постоянно Кметство Зверино, с което на практика полицейският участък ще остане на улицата.

"Във връзка с възникнала необходимост за задоволяване на нуждите на Кметство Зверино от сграда за изпълнение на функциите на местното самоуправление и местната администрация е необходимо промяна на характера на собствеността от частна общинска в публична", се казва в докладната, внесена за разглеждане от кмета на Мездра.

Становището на кмета на Зверино Цанко Цанев относно преместването на Кметството за постоянно в новата сграда е отрицателно. "Като временен вариант това преместване свърши работа, но това не е решение на казуса", категоричен е той. "Наистина сградата (б. а. в която се помещават в момента Кметството и полицейския участък) е с разгъната застроена площ от 300 кв.м., но 150 кв.м от тях са мазета. Всъщност могат да се използват на партера 2 стаи, антре, тоалетна и склад. Те са твърде недостатъчни за развитие на дейността на едно Кметство като Зверино, което при този вариант ще се лиши от 582 кв.м. застроена площ (б. а. колкото е тази на другата сграда) - от 2 бр. ритуални зали, стая на кмета, зала за заседания, складове за ковчези и т. н.", пише в заключение кметът на най-голямото село в община Мездра.

Ето защо Цанев не дава съгласие Кметство Зверино да се премести за постоянно от съществуващата сграда на ул. "Васил Левски" №1 в сградата на полицейския участък и за пореден път настоява Община Мездра да ремонтира втория етаж на предишната сграда на Кметството, за което Общината притежава Акт за частна общинска собственост.

Окончателно решение по казуса ще вземе Общинският съвет на своята сесия в края на месеца.