Обобщените данни от Общинската избирателна комисия (ОИК) сочат, че от 8 496 гласоподаватели в град Мездра, своето избирателно право са упражнили точно 3 832 (40,1%), а в 27-те съставни села на общината, от 8084 имащи право на глас, са гласували 5 446 (67,37%).

За сравнение с изборите през 2019 година, активността е била 63.38%. При имащите право на глас 17 886 преди 4 години, гласувалите са били 11 336, което е с 2 003-маповече от тази година.

Като цяло избирателната активност на тези избори е по-ниска. В област Враца на тези избори от 62 348 гласоподаватели, са гласували 27197 (43.62%), а през 2019 - от 66 297, своя вот са дали 33 102 (49.93%).

Резултатите сочат, че на национално ниво на 29 октомври от 6 038 622-ма, са гласували 2 713 979 или 44.94%. За сравнение, през 2019 - от 6 216 503, правото си на глас са упражнили 3 093 213, което е 49.76%.

В таблиците по-долу може да се видят резултатите от гласуването за страната, за областта и за община Мездра през 2019 и 2023 година.

Данните за избирателната активност са взети от ЦИК и ОИК.