Другото заключение на проверяващите е, че в правилника за организация и вътрешен ред на Службата за трудова медицина в Атомната централа са регламентирани медико-диагностични дейности, извършвани в специализирани кабинети и клинична лаборатория, а също така се извършват рехабилитационни и физикални процедури в "Спортно-оздравителен комплекс".

Подчертано е обаче, че службата не е лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ. Лекарите, работещи в нея, са правоспособни, с придобита специалност, членуват в Районната лекарска колегия и работят на трудови договори.

На практика под шапката на Служба по трудова медицина в АЕЦ "Козлодуй" е прикрита поликлиника с близо 60 души персонал. Тя не функционира съобразно закона, а като ведомствен медицински център. Поредица проверки в последните месеци са установили този факт.

Изпълнителната агенция "Медицински надзор" неотдавна установи, че на площадката на АЕЦ, в непосредствена близост до ядрените блокове, работи незаконно лечебно заведение.

Агенцията предостави пълен достъп до констативния протокол от проверката, от който е видно, че Службата по трудова медицина (СТМ) на АЕЦ "Козлодуй" извършва медицински дейности.

Нарушения от "Медицински надзор" не са констатирани, но са препоръчали на ръководството ѝ да предприеме процедура по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения. Това означава да регистрират държавно лечебно заведение.

"Изискванията за медицинско наблюдение на работещи в атомни електроцентрали са специфични и са разгледани отделно от тези на останалите работещи в среда с йонизиращи лъчения", е уточнено в протокола ѝ.

"С оглед вида и характера на установените нарушения материалите по случая са изпратени на Окръжна прокуратура – Враца", уточниха от ведомството след извършена и от Министерството на здравеопазването инспекция.

От пресцентъра на АЕЦ заявиха, че дейността на Служба "Трудова медицина" периодично се проверява от компетентните органи.

"По визирания от Вас сигнал са извършени проверки от Регионална здравна инспекция Враца, Изпълнителна агенция "Медицински надзор" към Министерство на здравеопазването и Националния център по радиобиология и радиационна защита. Направените предписания се изпълняват в определените срокове, като част от тях вече са изпълнени, останалите са в процес на изпълнение. Предприети са необходимите действия за обсъждане и евентуално използване на правно регулираната възможност за започване на процедура по чл. 5, ал.1 от Закона за лечебните заведения", допълниха от Атомната централа.

С двата протокола - от проверката на ИА "Медицински надзор" и на РЗИ - Враца, Actualno.com се сдоби след подадени заявления за достъп до обществена информация. От "Медицински надзор" веднага предоставиха пълния протокол от проверката, но РЗИ-Враца отказа.

Той бе предоставен едва след заведено съдебно дело, което Actualno.com спечели пред Административен съд - Смолян, със съдействието на Програмата за достъп до информация (ПДИ).

С решение от деня на заседанието съдия Игнат Колчев отсъди в полза на прозрачността и свободния достъп до информация.

"Това е абсолютен рекорд за най-бързо съдебно решение в 23-годишната история на съдебната практика по ЗДОИ", коментира адв. Кирил Терзийски от ПДИ, който осигури правната помощ по делото.

Източник: actualno.com