В отговор на подаден сигнал от община Мездра, директорът на РЗИ- Враца д-р Орлин Димитров пояси, че е направено изследване на качествата на питейната вода в града. То е провокирано от сигнал на граждани и разпореждане на кмета на Мездра Генади Събков на 5 ноември тази година

Взети са проби за микробиологичен и физико-химичен анализ от четири пункта в града - на ж. п . гарата, административната сграда на "ВиК" - Мездра, магазин на ул. "Христо Ботев“ №76А и в социалния патронаж на ул. "Иван Вазов“ №2.