На първо място не трябва да се използват или да се поставят горими материали на по-малко т 1 м. от отоплителните или нагревателните уреди.

Отоплителните уреди не трябва да се използват не по предназначение ( фурни за отопление, радиатори за сушене на дрехи).

Да не се оставят без наблюдение включени отоплителни и електронагревателни уреди.

Отоплителните уреди да се поставят върху негорима основа, а пред печките за твърдо гориво се поставя негорима подложка за ограничаване падането на въглени върху горимия под или настилки.

Не трябва да се оставят без наблюдение камини и печки с открит огън.

Локалните отоплителни уреди (печки) и димоотводните им тръби да се поставят на разстояние, минимум 0.5 метра от горими материали, конструктивни елементи и мебели.

Комините и димоотводните тръби трябва да се почистят от сажди и отлагания преди експлоатацията ѝм, както и периодично при необходимост през отоплителния сезон.

Той напомни също, че почистването на комините се разрешава само механично и се забранява се умишленото им запалване

Във връзка с предстоящите коледно-новогодишни празници, гл.инспектор Цанковски препоръчва да се изключват осветителните лампички и другите светлинни ефекти от коледната украса.

От началото на годината до този момент Районната пожарна служба е реагирала общо на 203 произшествия, от които 133 в община Мездра, а 70- в Участък – Роман.