Заместник-кметът на Видин инж. Цветан Асенов поздрави служителите, общинските съветници, кметовете и кметските наместници във връзка с празника, като припомни, че на тази дата през 1882 г. в "Държавен вестник" е публикуван първият Закон за общините и градското упралвение, в който се регламентира дейността на общинските съвети, на кметовете и техните помощници.

"На този ден се обръщаме с благодарност към нашите предшественици, за да изразим уважението си към извършеното от тях в полза на Видин и Общината и тази изложба, която откриваме днес, го доказва. Запазвайки приемствеността, ние влагаме своя труд и умения за развитието на нашия роден край и превръщането му в едно по-добро място за живот", каза инж. Асенов. Заместник-кметът честити празника и пожела на всички общински служители здраве, ентусиазъм и сили за постигане на общата цел - издигане просперитета на Община Видин.

Приветствие по случай празника на общинарите отправи и Светлана Кръстева, началник на Държавен архив – Видин.

Секретарят на Община Видин Иванела Андреева откри изложбата и даде думата на родствениците на бивши градоначалници, които бяха поканени, за да разкажат спомени за своите близки. Сред тях бе Кирил Петков, застанал начело на града през периода юли-декември 1987 г., който с вълнение сподели за трудностите и предизвикателствата в работата си.

"През годините на своя мандат те са вграждали по нещо от себе си в името на Видин, сега е наш ред да се трудим и да надграждаме, затова трябва да си сътрудничим в името на общата цел", заяви Иванела Андреева. След това тя направи кратка презентация на иновациите в електронното управление на Общината.

Във връзка с отбелязването на 12 октомври, Община Видин обяви Ден на отворените врати за граждани. Част от предлаганите обикновени услуги в Информационния център бяха изпълнявани като експресни.