В община Бяла Слатина са постъпили общо 157 броя (сто петдесет и седем бр.) заявления по Приложение № 10-НС от изборните книжа, от които за гр. Бяла Слатина - 47 бр., за с. Алтимир – 8 бр., за Буковец – 0 бр., за с. Бърдарски геран – 0 бр., за с. Бъркачево – 12 бр., за с. Враняк – 4 бр., за с. Габаре- 0 бр., за с. Галиче – 28 бр., за с. Драшан – 0 бр., с. Комарево – 2 бр., за с. Попица – 5 бр., за с. Соколаре- 6 бр., за с. Тлачене- 0 бр., за с. Търнава- 26 бр. и за с. Търнак – 19 бр.

В Община Враца, до 17.30 ч. на 17.09.2022 г. са постъпили общо 77 бр. заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, разпределени по следния начин:

гр. Враца- 34 бр. с. Веслец – 2 бр.с. Вировско- 1 бр. с. Костелево – 17 бр. с. Лиляче – 10 бр. с. Паволче – 1 бр. с. Три кладенци – 4 бр. с. Чирен – 8 бр.

В община Криводол са постъпили общо 56 бр. заявления по Приложение № 10-НС от изборните книжа, от които за гр. Криводол - 4 бр., за с. Ракево – 2 бр., за с. Добруша – 0 бр., за с. Градешница – 8 бр., за с. Баурене – 1 бр., за с. Галатин – 10 бр., за с. Лесура – 4. бр., за с. Фурен – 4 бр., за с. Осен – 3 бр., за с. Краводер – 17 бр., за с. Пудрия – 1 бр., за с. Г. Бабино – 0 бр., за Ботуня – 0 бр., за с. Главаци – 0 бр., за с. Уровене – 2 бр.

В община Борован са постъпили общо104 бр. заявления по Приложение № 10-НС от изборните книжа, от които за с. Борован - 47 бр., за с. Добролево – 12 бр., за с. Малорад – 38 бр., за с. Нивянин-4 бр., за с. Сираково –3 бр.

В община Мизия са постъпили общо 41 броя заявления по Приложение № 10-НС от изборните книжа, от които за гр. Мизия- 13 бр., за с. Липница – 0 бр., за с. Крушовица-16 бр., за с. Войводово – 0 бр. и за с. Софрониево – 12 бр. за с. Сараево – 0 бр.

В община Роман са постъпили общо 37 бр. заявления по Приложение № 10-НС от изборните книжа.

В община Оряхово са постъпили общо 53 бр. заявления по Приложение № 10-НС от изборните книжа, от които за гр. Оряхово – 5 бр., за с. Селановци – 23 бр., за с. Галово – 0 бр., за с. Остров- 24 бр., за с. Горни Вадин – 0 бр., за с. Долни Вадин – 1 бр., за с. Лесковец- 0 бр.

В община Хайредин са постъпили общо 17 бр. заявления по Приложение № 10-НС от изборните книжа, от които за с. Хайредин – 4 бр., за с. Манастирище – 4 бр., с. Михайлово – 5 бр. и с. Рогозен – 4 бр.

В община Мездра са постъпили общо 22 бр. заявления по Приложение № 10-НС от изборните книжа., от които за гр. Мездра 7 бр. зас. Г. Кремена – 10 бр. за с. Д. Кремена – 1 бр. за с. Брусен – 2 бр. за с. Лик – 1 бр. за с. Ослен Криводол – 1 бр.

В община Козлодуй са постъпили общо 30 бр. заявления по Приложение № 10-НС от изборните книжа, от които загр. Козлодуй -5 бр., за с. Хърлец – 9 бр., за с. Гложене – 8 бр., за с. Бутан – 4 бр. и за с. Крива бара – 4 бр.

РИК Враца определи 24 броя избирателни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия в Шести изборен район – Врачански в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., както следва:

В община Враца - 4 броя ПСИК.

В община Борован – 3 броя ПСИК.

В община Бяла Слатина – 5 броя ПСИК.

В община Козлодуй - 1 брой ПСИК.

В община Криводол - 2 броя ПСИК.

В община Мизия – 3 броя ПСИК.

В община Оряхово - 2 броя ПСИК.

В община Роман - 2 броя ПСИК.

В община Хайредин - 1 брой ПСИК.

В община Мездра – 1 брой ПСИК.

Настоящето решение да се сведе до знанието на общинските администрации.