Най-много заявления - 104, са подадени в община Монтана за областния център и за селата Д-р Йосифово, Долна Рикса, Клисурица, Винище, Николово, Долно Белотинци, Крапчене, Благово, Горна Вереница, Горно Церовене и Смоляновца. Хора, които имат проблеми с придвижването, ще гласуват в две секции в Младежкия дом в Монтана.

Заявленията се подаваха до кмета на общината или до съответния кметски наместник. Към тях се прилага копие от документи от ТЕЛК/ НЕЛК или медицинска епикриза, които установяват, че заболяването на гласоподавателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.

Срокът за подаване на заявленията изтече на 11 март.