Докладната внесе кметът Калин Каменов, който се мотивира така: "Жителите на Враца са принудени да пътуват извън града, за да си купят нужните им лекарства и фармацевтични продукти, или трябва да търсят специализирана помощ през малките часове на денонощието, поради липса на денонощна аптека. Единствената аптека, която работи до по-късно към момента, затваря врати в 23 часа. Това затруднява живеещите на територията на Враца да имат достъп до медикаменти по всяко време.”

Общинските съветници приеха предложението на кмета без дебати и разисквания - явление което не е често срещано в заседателната зала на врачанския Общински съвет.