© Община Враца

Създадена е организация на движението, която няма да възпрепятства изпълнението на курсовете на градския транспорт до Кулата и Нефела. Същите ще се изпълняват по график и по обичайния маршрут.

Предвижда се асфалтирането на отсечката да приключи до 2 седмици.