Ремонтните дейности включват шпакловане и боядисване на стените и поставяне на гипсокартон на тавана на помещението, което се ползва за чакалня, доставка и монтаж на ново кухненско оборудване - три газови котлона и направа на навес от поликарбонат над външния вход на кухнята.

Детската млечна кухня приготвя и предоставя топла, разнообразна и здравословна храна за деца на възраст от 0 до 3 години, отглеждани в домашна обстановка. Храната отговаря по качествен състав и технологична обработка на възрастовите особености на детския организъм.

Услугата "Детска кухня" се ползва средногодишно от около 90 потребители.

Мирослав Гетов, снимки: Павел Петров