Клиентите на ЧЕЗ имат възможност да направят индивидуална проверка за планираните прекъсвания на електрозахранването чрез своя клиентски номер в секция „Прекъсвания" на www.cez-rp.bg.