На срещата присъстваха и председателите на Управителния съвет на АПИ инж. Ясен Йорданов и на УС на „Българския ВиК холдинг“ инж. Лозко Лозев.

Работната среща бе открита от областния управител Ивайло Антонов, който заяви, че е особено важно да се обсъдят и да се даде прозрачност на редица въпроси, свързани с инфраструктурата в областта, както и съдействието на МРРБ относно стратегически проекти на общините. Той допълни, че провеждането на добър диалог в работата на всички структури е гаранция за успех.

Тема на дискусията бе обсъждане на общински проекти и инвестиционната програма на Агенция „Пътна инфраструктура“ за 2024 година в област Монтана.

Министър Цеков представи идеите на Министерството за транспортна свързаност и проектите, които са от съществено значение като магистрала „Струма“- Бяло Море - Дунав, както и трасето София-Видин.

На министър Цеков бяха поставени въпроси относно проектиране и включване на пътища за ремонт в община Георги Дамяново.

Беше засегнат и въпроса за предстоящото консолидиране на ВиК дружествата в страната .

С оглед отговор на всички поставени въпроси, министър Цеков предложи нова среща през месец март.