Регионален симпозиум по интериорна дървопластика, посветен на 90-годишнината от рождението на скулптора Петко Мичев (1926-2010) организира Община Мездра. Той ще протече в два етапа. Първият е с конкурсен характер - в него кандидатите за участие в симпозиума трябва да представят до 3 рисувани проекта и умалени макети на стенните пана, които смятат да изработят, както и творческа автобиография.

Темата на първото издание на симпозиума е „Щастливо детство”, а материалът и техниката за изработване на творбите - по избор на автора. Крайният срок за приемане на проектите е 31 март.
След журиране авторите на трите най-добри проекта ще бъдат поканени да ги реализират в срок до 15 май. Наградният фонд на симпозиума е 4500 лв, като всяко от трите готови пана, отговарящи на предварителния проект и на зададените размери, ще бъде премирано с по 1500 лв. Творбите остават собственост на Община Мездра.

Симпозиумът по интериорна дървопластика ще завърши с конференция, посветена на годишнината от рождението на Петко Мичев, която ще се състои на 16 юни. На нея ще бъдат изложени проектите, постъпили в конкурсния етап и завършените произведения. Наред с експонираните творби и проекти, участниците в конкурса и ценителите на изобразителното изкуство ще могат да се запознаят с текстове и видеоматериали за жизнения и творчески път на Петко Мичев.