три години, което ще трябва да изтърпи при първоначален „строг“ режим. Съдът приведе в изпълнение и предишна негова присъда, постановена по друго наказателно от общ характер дело, която е „лишаване от свобода“ за срок от три месеца. Тази присъда той ще изтърпи при първоначален „общ“ режим.

Днешната присъда на Районен съд – Враца не е окончателна, а подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – Враца в 15-дневен срок.