© ОбА-Враца

Кметовете на общини поставиха наболелите проблеми на жителите на населените места, свързани с електрозахранването и твърде слабото напрежение в електрическата мрежа. Заради ниските нива на електроподаването, хората са внесли множество сигнали до електроразпределителното дружество, но до момента те остават без резултат. Бе обсъдена и ситуацията от 25 и 26 ноември, когато населените места останаха с дни без ток.

Бяха дадени добри практики от които електроразпределителното дружество би могло да се възползва, тъй като проблемите са многогодишни и е необходимо да има резултат. Целта е съответните институции и регулаторни органи да разгледат възможността за приемане на подходящи мерки и да се ангажират с конкретни срокове.

Представителите на ЕРМ Запад от своя страна заявиха, че са запознати с голяма част от поставените проблеми, полагат усилия за тяхното разрешаване, но също така дружеството работи в регулирана среда и инвестиционната програма се одобрява от КЕВР.

На срещата, към ОПУ - Враца бяха отправени и текущи въпроси, засягащи трафика на автомобили и неотложни инфраструктурни проблеми, както и необходимостта от спешни действия в тази посока.

Областният управител пое ангажимент в началото на следващата календарна година да проведе работни срещи както с председателите на общинските съвети от областта, така и с кметовете на малките населени места.