© МВР

Приложението гарантира защита и сигурност на подателя на информацията, а неговата самоличност ще бъде запазена в тайна и няма да бъде разкривана. То надгражда съществуващите механизми за комуникация и предоставя възможност за прикачване на аудио и видео файлове, директно от устройството, на което е инсталирано.

Мобилната апликация е разработена в рамките на проект "Превенция и противодействие на корупцията", финансиран по Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. Стойността на проекта е за 3 781 323.99 лева. В рамките на реализираните дейности са проведени обучения на служители от Дирекция "Вътрешна сигурност", разработен е специализиран софтуер, доставени са съвременно оборудване и функционални устройства.