Производителите са задължени да предоставят на ИА "Автомобилна администрация" техническата информация за пътните превозни средства. Липсата на такива данни в пунктовете е затруднявало извършването на прегледите.

За определянето на екологичните групи вече ще се отчитат реалните данни от измерването на съдържанието на емисиите в отработилите газове за всички автомобили. Досега, ако в свидетелството за регистрация не е отразена екологичната категория на автомобила, екогрупата се определяше в зависимост от датата на първата регистрация, без да се вземат предвид измерванията", обясни Георги Гвоздейков.

По време на техническите прегледи ще се проверява и системата за спешни повиквания eCall, с която някои видове превозни средства трябва да бъдат задължително оборудвани, съгласно европейското законодателство.

По време на откриването на кръгла маса "Предизвикателства пред устойчивата мобилност. Отключване потенциала на България", организирана от Асоциацията на автомобилните производители, министър Гвоздейков заяви, че се обсъжда и идеята за създаването на единен регистър за пътните превозни средства с всички данни за техническото състояние, изменения на конструкцията, изминати километри, ремонти, техническо обслужване и други. Това ще даде пълна информация за състоянието на автомобилите и възможност на потребителите да направят информиран избор дори и при покупката на автомобил.