Срещата бе открита от директора на Дирекция "Финанси, икономика и проекти" Цеца Костова, която предостави думата на заместник-кмета Сашо Илиев да изложи мотивите за необходимостта от поемането на нов дългосрочен общински кредит.

В своето експозе зам.-градоначалникът заяви, че заемът е предоставен на Община Мездра от Министерството на финансите в края на 2015 г. Средствата са били предназначени за покриване на възникнали задължения към Министерството на околната среда (МОСВ) и водите по Оперативна програма "Околна среда”.

В края на 2016 г. с Решение на Общинския съвет срокът за погасяване на дълга е удължен с 1 година, а с Решение 423/ 30.11.2017 г. заемът е рефинансиран със срок на издължаване - 1 декември тази година.

"Възползвахме се от всички възможности и направихме два опита за сключване на споразумение за удължаване на срока, но и в двата случай получихме отказ", допълни Илиев.

Той отчете, че през 2017 г. е започнало изпълнението на 8 от 9-те проекта, финансирани със средства от ОП "Региони в растеж", от които два са приключили в края на миналата година.

Заместник-кметът надълго и нашироко обясни, че ограниченият финансов ресурс след осигуряването на оборотните средства не е дал възможност да се възстанови кредита към МОСВ в срок и с този заем, в размер на 1 689 000 лв, ще се решат проблемите в общината.

Председателят на ОбС Яна Нинова също взе отношение и обърна внимание, че не са поканени общинските съветници, от които в същност зависи вземането на решение за изтеглянето на въпросния кредит. Тя поясни, че срокът за погасяването евентуално на кредита, е 6 години и половина.

"Срокът за изплащане е 6 г. и половина, което ще рече, че решението, което се вземе сега, в края на този мандат, последствията ще трябва да бъдат поети от всички онези от следващия и половината от по-следващия мандат", допълни Нинова. Тя постави въпроса защо в изложението на заместник-кмета не се споменава върнатия ДДС в размер на 2 млн лева за строежа на пречиствателната станция и как са изразходвани.

В отговора си Сашо Илиев се опита да извърти темата на поставените въпроси към политически заигравки, което нажежи обстановката и извади на показ махленския манталитет на някои от присъстващите селски управници на населени места в общината.

Все пак, Цеца Костова накратко поясни как и в какви дейности са вложени въпросните 2 млн. лева.

И относно гореспоменатото, да не забравяме мъдростта на народа, която гласи: "Когато атовете се ритат, магаретата да не се навират"... Та в този дух, въпреки че в края на срещата формално се стигна до даване на съгласие от страна на някои кметове на села, все пак, да не забравяме, че последната дума ще имат общинските съветници.

Одобрявате ли поемането на дългосрочен общински дълг от Община Мездра в размер на 1 689 000 лв. за рефинансиране на непогасен заем към МФ?

26.59%

68.21%

5.2%

Гласуването е спряно.