В своето 90-минутно изложение кметът Генади Събков представи в оптимистични краски Бюджет 2018, както и Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост.

"Оптимистичен, но реалистичен бюджет, изпълнен с много напрежение" - така Събков определи проектобюджета на Мездра за тази година. "Приключихме 2017 г. с преходен остатък от 926 хил. лв., при добро изпълнение на собствените приходи, което позволи покриване на текущите ни разходи”, похвали се той и допълни, че просрочените задължения на местната управа в края на годината са само 83 хил. лв., като 61 хил. лв. от тях са още от 2015 г. За разлика от предходни години, когато Общината е имала борчове към "куцо и сакато".

Кметът изтъкна, че за пръв път през тази година Община Мездра ще има такъв голям бюджет, чиято финансова рамка е в размер 14 968 003 лв. "Толкова амбициозен бюджет никога не сме имали", подчерта градоначалникът. Което не кореспондира с истината, тъй като през 2015 г., например, уточненият годишен план на общинския бюджет беше 15 138 957 лв.

Според Събков най-сериозните предизвикателства при изпълнението на приходната част на Бюджет 2018 са заложените в него близо 1,8 млн. лв. от общински такси и 450 хил. лв. от концесии. В тази връзка кметът сподели, че е имал идея да закупи дрон, с който да контролира добива на подземни богатства на територията на общината - скално-облицовъчни, строителни, инертни и други материали.

Представена бе и Инвестиционната програма на Община Мездра за тази година, за финансовото обезпечаване на която са заложени 1 518 746 лв. В т. ч. целева субсидия от държавата в размер на 844 600 лв., 416 348 лв. допълнителен трансфер за 2017 г. от Министерския съвет за ремонт на общинска улична мрежа, 128 466 лв. собствени средства и 129 332 лв. натрупани отчисления в РИОСВ.

"Поставяме си свръхамбициозна програма, която предвижда във всяко едно населено място в общината да бъде извършено нещо”, заяви по този повод Събков. Според него голямото предизвикателство в тази програма е "собственото ни изискване на бъдем перфектни."

Община Мездра ще продължи да работи по 9 проекта, финансирани по Оперативните програми "Региони в растеж" и "Развитие на селските райони”, чрез които се очаква през 2018 г. да бъдат усвоени около 4 млн. лв. Става дума за санирането на многофамилни и еднофамилни жилищни сгради, на сградата на Общинската администрация (Съвета), бившата сграда на АПК (Социалния комплекс) и Основно училище "Христо Ботев", както и за рехабилитация и реконструкция на отсечки от три градски улици и на тротоари.