От Общинската администрация приканват всички жители на Мездра да паркират моторните превозни средства по начин, който не възпрепятства работата на Общинското предприятие "Чистота“. От кметската управа напомнят, че гражданите са длъжни да почистят тротоарите пред своите имоти, с което ще се подобри движението на пешеходците.

Павел Петров, Община Мездра