Номинациите ще се правят писмено от парламентарните групи в петдневен срок от приемането на правилата. Към тях трябва да има мотиви с добрата професионална квалификация на номинирания и документ за българско гражданство. Изискванията към кандидатите да управляват касата са да имат образователна степен „магистър“ и минимум три години професионален опит в областта на управлението на здравеопазването, застраховането или банковото дело.

Бъдещият шеф на фонда трябва също да не е осъждан, както и да няма роднини до четвърта степен включително с членове на Надзорния съвет на НЗОК. Също така не трябва да е едноличен търговец, синдик или управител на търговски дружества, народен представител, министър, кмет или пък да заема ръководна длъжност в политическа партия.

НПО-тата могат да представят становища за предложените кандидати, а медиите да изпращат в здравната комисия въпроси, които да бъдат зададени при изслушването. Здравната комисия изслушва допуснатите претенденти публично, на открито заседание по азбучен ред на собствените им имена.

Кандидатурите ще се гласуват в пленарната зала като за избран се смята този, получил повече от половината от гласовете на присъстващите депутати. Ако не се стигне до избор, се открива нова процедура.

Източник: monitor.bg