"Към момента не съществува заплаха за населението на България, но с осигурените количества в базите на ДА ДРВВЗ се гарантира сигурността и превенцията при евентуално, възникнал радиационен риск", подчертават от агенцията.

От там уточняват, че йодната профилактика е от изключителна важност за радиационната защита на населението. Йодът е единственият елемент, който може да намали риска от увреждане на щитовидната жлеза при радиация.

"ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“ е една от отговорните институции за сигурността на населението и осигурява важни ресурси, необходими след възникнали кризисни ситуации. При възникване на необходимост таблетките ще бъдат освободени в съответствие със Закона за държавните резерви и военновременните запаси", се казва още в съобщението.