На дискусията ще бъдат обсъдено състоянието на бизнес климата на територията на община Мездра - пречки, трудности и проблеми, съпътстващи дейността на фирмите, идеи и възможности, за решаването на които общинското ръководство може да съдейства. Ще бъдат разсиквани още различни административни действия за подпомагане на предприемачеството и развитието на малкия и средния бизнес.

С проекта на Програмата за подпомагане на малкия и среден бизнес може да се запознаете на сайта на Община Мездра в раздел "Обяви".