© Община Мездра

За целта ААМР предоставя безвъзмездно 29 000 лв., с които е закупена модерна компютърна и копирна техника, специализиран софтуер и др., а Община Мездра инвестира повече от 80 000 лв. собствени средства за преустройство на помещенията и функционално офис оборудване.

Общинският център за услуги и информация на гражданите, понастоящем Център за административно обслужване (Administrative Service Center), е открит официално на 1 ноември 2002 г. Лентата на новата придобивка прерязват кметът на община Мездра Иван Аспарухов, Том Потоцки - старши съветник „Местно самоуправление“ в ААМР, и Гинка Капитанова - изпълнителен директор на ФРМС. Поздравителен адрес изпраща Президентът на Република България (2002-2012 г.) Георги Първанов.

Поставени цели и постигнати резултати с разкриването на центъра:

• подобряване на качеството и увеличаване на броя на административните услуги, предоставяни на гражданите от Община Мездра;

• оптимизиране на процеса за извършване на услугите чрез отделяне на дейностите по предоставянето им от оперативните и управленски дейности на Общинската администрация (ОбА);

• намаляване на времето за предоставяне на конкретните услуги и създаване на възможност за комплексно обслужване на потребителите;

• внедряване на съвременни информационни технологии при административното обслужване на гражданите;

• стимулиране на прозрачността в работата на ОбА и намаляване нивото на бюрокрация;

• подобрена координация между отделните звена в ОбА;

• по-ефикасни и ефективни механизми за комуникация и обратна връзка с потребителите на административни услуги.

В Център за административно обслужване (ЦАО) се предлагат повече от 150 вида административни услуги по гражданско състояние и гражданска регистрация, общинска собственост, териториално-селищно устройство, кадастър и регулация, стопански и социални дейности, търговия, транспорт, туризъм и др. В него функционират следните гишета за административни услуги:

Каса „Местни данъци и такси“,

• Каса „Общински приходи“,

• Гише №3 „ТСУ и общинска собственост“,

• Гише №4 „Социални дейности“,

• Гише №5 „Търговия, транспорт, туризъм и гише на предприемача“,

• Гише №6 „Гражданско състояние“,

• Гише №7 „Административни и технически услуги“,

• Гише №8 „Деловодство и информация“.

Центърът за административно обслужване се намира на партерния етаж в сградата на Община Мездра.

Адрес: Мездра 3100, област Враца, ул. „Христо Ботев“ №27.

Работно време: всеки делничен ден от 8:00 до 17:00 часа.

За контакти: тел. 0885 114 607, 0910 920 16 и 0910 921 16, e-mail: mezdracentar@abv.bg

Екип на Център за административно обслужване:

Цветелина Стоянова - гл. експерт „ЦУИГ“,

Катя Костова - гл. специалист „Деловодство и информация“,

Климентина Иванова - гл. специалист „ТСУ и общинска собственост“,

Йоана Милошева - гл. специалист „Архивар“,

Анюта Маньовска - гл. специалист „Местни данъци и такси“,

Полина Драгановска - гл. специалист „Административни и технически услуги“,

Екатерина Димитрова - мл. експерт „Търговия, транспорт, туризъм и гише на предприемача“,

Анита Митова - мл. експерт „АОН, ГРАО“,

Симона Лалова - гл. експерт „Общински приходи и каса“,

Вивиан Драгостинова - мл. експерт „Социални дейности“.