На 18 септември отново благодарение на помощта на местни жители, са открити още два трупа на белоглави лешояди, единият в региона на село Бов, а другият - около Лъкатник. Едната птица е маркирана с крилна марка, което ни помогна да разберем, че лешоядът е от колонията във Врачански Балкан, освободен още през 2011 г. Другата птица е немракиран млад лешояд, отново най-вероятно от местната колония.

Изключително сме благодарни на местните жители, както и на съответните институции за навременната реакция и предоставената помощ. Специални благодарности на Барс, специализираното за откриване на отрови и отровени животни в дивата природа куче на колегите от БДЗП, чиято помощ е от особено значение за намирането на мъртвите птици.