Собствениците на многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост, могат да започнат подготовката на документите и подаването им в местната общинска администрация до 10 май 2023 г. Общият размер на средствата за Община Лом е 30 000 000 лева, като процедурата е финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Одобрените сгради ще получат до 100% безвъзмездна финансова помощ.

След приключването на първия етап, ще има прием на проекти по втори етап от реализирането на подмярка "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд". В него безвъзмездната финансова помощ ще бъде 80% от допустимите разходи и ще стартира след края на текущата процедура, а кандидатстването ще приключи на 31 декември 2023 г., информират от местната общинска управа.