Политиката за по-чист въздух на Община Видин е дългосрочна и цели да разреши проблема с влошеното качество на атмосферния въздух, чрез намаляване емисиите на фините прахови частици, причинени от битовото отопление - един от основните източници на замърсяване на околната среда.

Настоящият проект се явява естествено продължение на постигнатото от изпълнението на предходния, преминал при изключително висок интерес от страна на гражданите. Очаква се подаването на заявления да започне през месец юни 2024г., за което Община Видин ще информира заинтересованите лица допълнително. Според прогнозите 3782 домакинства ще се възползват от нови екологични алтернативни устройства.

Стойността на проекта „За по-чист въздух в Община Видин“е 23 452 193,46 лв. (100 % БФП), от които: 19 934 364,45 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 3 517 829,01 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.